Välkommen till Russinbacken
Russinbackens behandlingshem (HVB) ligger två mil från Hedemora i det vackra Dalarna.  Vi har 16 behandlingsplatser fördelade på två olika hus och tar emot pojkar/unga män mellan 16-21 år med missbruks- och/eller kriminalitetsproblematik.  Vi har ramavtal med hundratalet kommuner från norr till söder och även Kriminalvården. På Russinbacken har vi under kontorstid en liten hund vid namn Daisy.

I Gävle har vi även Druvbacken HVB med 6 platser för klienter som avslutat primärbehandling och behöver förlängd behandling i kombination med sysselsättning (skola/praktik). I Gävle finns också ett par utslusslägenheter.

Senaste nytt

Kvalitetsberättelse 2017…
Nya enheten så gott som färdig…
Anhörigdagar…
Klagomål direkt på hemsidan…
Läs mer under Nyheter.