Tuff sommar och läxa lärd

Under sommaren har vi på Russinbacken blivit än mer varse om nya tidens droger och svårigheten att upptäcka dessa. Som många vet är spice en drog som är vanligt förekommande bland våra ungdomar, samtidigt som tekniken att spåra dessa substanser inte riktigt hänger med. Till följd av detta har Russinbacken under sommaren haft tämligen stora svårigheter att komma åt problemet med droger i huset med hjälp av endast urinprover och det har föranlett en del situationer och även ett flertal utskrivningar.

Personalgruppen har beslutat sig för att ta krafttag mot drogerna i allmänhet och spice i synnerhet och har efter mycket letande äntligen hittat urinprov som faktiskt lyckas spåra de flesta av de vanligaste substanserna i just spice. Utöver det har vi förhandlat fram ett avtal med ett laboratorium för att få ned priserna vad gäller att skicka prov för analys/screening. Med dessa förbättrade verktyg kommer vi kämpa vidare och vara fortsatt benhårda vad gäller nolltolerans av droger på Russinbacken.

Vad gäller den nya generationen syntetiska droger är vi nog samtliga inom branschen väldigt oroade, då det är tydligt vilka kraftiga skador dessa droger ger,  extremt fort, på dagens unga.

Men vi kämpar på!