Kvalitetsundersökning

Under vintern har Russinbacken genomfört en kvalitetsundersökning och kontaktat tidigare klienters anhöriga/föräldrar för att få veta hur de uppfattade behandlingen hos oss.

Vi fick kontakt med 35 stycken familjer och de svarade på följande frågor:

Vilken är din uppfattning om behandlingen på Russinbacken?

Hur går det för din son/anhörig idag? Hur var det första, andra respektive tredje året efter avslutad behandling?

Vad anser du om personalens engagemang och bemötande?

Vilken är din samlade bedömning av Russinbacken på en skala 1-5?

Den samlade bedömningen gav ett medelresultat på 4,5!
16 stycken 5-poängare, 2 stycken 2-poängare och övriga siffror där emellan.

Väldigt roligt att få ett kvitto även av våra klienters anhöriga och inte bara från Socialtjänsten och vi är givetvis tacksamma över det höga medelbetyget!