Klaga på oss eller kom med synpunkter!

Som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete finns nu möjlighet för klienter, anhöriga och allmänhet att direkt från hemsidan inkomma med klagomål, synpunkter eller förbättringsförslag!

Fyll i formuläret och vips skickas det in i vårt system för avvikelsehantering! Enkelt!

Länken finns på första sidan och även här:

https://infosoc.nu/av/extevent.aspx?customerid=125