Familjehem

Från och med april 2018 har Russinbacken beviljats tillstånd ”att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn enligt 7 kap. 1 § första stycket 5 SoL vid Russinbacken AB”. Patrice Boström är föreståndare för den verksamheten.

Vi kommer inte att arbeta med detta i någon större utsträckning, men detta ytterligare ben i verksamheten kommer ytterligare skapa möjligheter till individuella lösningar för våra ungdomar.