Anhörigdagar 2018

Nästa tillfälle för anhöriga till klienter på Russinbacken att utbildas i beroende och missbruk, är 18-20 maj och nästkommande tillfälle 28-30 september.

Anhörigdagarna är fredag e.m. till söndag efter lunch och vi håller till på Pellbo lägergård strax utanför Avesta. Kontakt oss för mer information.