Anhörig
Anhörig

Vi som arbetar på Russinbacken har lång erfarenhet av just ungdomsbehandling och du kan lita på att ditt barn är i trygga händer hos oss.

På Russinbacken arbetar vi såklart till störst del med klienternas behandling, men vi arbetar även mycket med familjen och hela det sociala nätverket runtomkring ungdomarna. Därför anordnar vi regelbundet uppskattade anhörigdagar för alla som är anhöriga till våra klienter. Aktuella datum hittar ni under ”Nyheter”. Deltagande är gratis för våra klienters anhöriga, men vi har även möjlighet att ta emot ”utomstående” till en mindre kostnad.

Under dessa dagar handlar det mycket om vad det innebär och betyder att leva intill någon som utvecklat ett missbruk eller ett beroende. Nedan följer ett utkast från den inbjudan vi skickar ut till de anhöriga inför sådana här dagar.

”Att vara anhörig eller nära vän till en person som är i missbruk eller har utvecklat ett beroende är inte lätt. Frågorna är många. Hade jag kunnat hindra honom/henne? Kan jag påverka situationen genom att agera annorlunda?”

”Precis som missbruk och beroende är röriga och ohanterliga tillstånd kan det vara rörigt och ohanterligt att vara anhörig till en person med missbruk.”

Russinbackens anhörigdagar hålls av mycket erfarna terapeuter med lång erfarenhet av just anhörigprogram och medberoendeproblematik.

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar. Telefonnumret är 0225-613 10 och vi finns tillgängliga dygnet runt.

Om du vill se bilder så kika in på www.russinbacken.se

Med vänliga hälsningar Russinbacken!