Socialtjänst
Socialtjänst

Ring oss gärna för vidare information om plats och upplägg.

Vi tror på kraftfulla insatser och bevisat verksamma lösningar i kombination med täta kontakter med uppdragsgivaren. På Russinbacken har vi två behandlingsgrupper per dag samt morgon- och kvällsmöte. Utöver det åker vi på ett par självhjälpsmöten per vecka och har tid avsatt för enskilda samtal. Våra klienter har en egen kontaktperson och samtliga får möjlighet att göra ”en ADDIS” vid inskrivning. Vi erbjuder även Kriminalitetsprogram till de som har en sådant behov.

Russinbacken samarbetar med Mottagning Bergmästaren och Skandinavisk Sjukvårdskompetens AB och har goda resurser till hälso- och sjukvård, NPF-utredningar, psykologsamtal etc.

Varannan månad fyller klienterna i enkät om hur det är på Russinbacken inom områden som ex. behandling, mat, trygghet, aktiviteter etc. Genom denna enkät får vi tydligt se var vi behöver lägga fokus, på individ-, grupp- och verksamhetsnivå.  Genomförandeplaner bör göras inom några veckor efter inskrivning, så snart vi fått en relation med klienten och därför är det viktigt att vårdplanen är oss tillhanda snarast möjligt.

Med vänliga hälsningar

Russinbackens HVB