Sidan under uppbyggnad.

Renoveringen är klar och byggnationen är godkänd av samtliga berörda myndigheter. Nu återstår endast inredning och vi kommer vara redo för placeringar under september 2017. HVB-tillståndet beviljades i mars 2017.

Björkliden ligger under Russinbackens HVB-tillstånd, där vi har 8 platser i vardera hus.