Nyheter

NYHETERNy hemsida (2020-05-28 av Veronica)

Ny hemsida under uppbyggnad med uppdaterade bilder av vår verksamhet och samtliga enheter. Ber om överseende om allt inte riktigt är på plats. På Facebook hittar du alltid de senaste nyheterna.


Gällande covid-19 (2020-05-15 av Veronica)
Särskilda omständigheter, kräver särskilda lösningar. Russinbacken tar situationen på största allvar och har i krisplaner utformat rutiner för vår verksamhet, personal och klienter i enlighet med råd från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Vi har stora, luftiga hus/lokaler med goda möjligheter till fysisk distansering. Vi är noga med vår hygien och uppmärksamma på symtom. Möten hålls så långt det är möjligt ”online” och vi avstår onödiga resor.


Utifrån situationen och många socialtjänsters förbjud för resor i tjänsten finns vi tillgängliga för att hämta/lämna klienter, nya placeringar. Slå en signal så hittar vi en lösning gemensamt! Med anledning av detta är således även våra anhörigdagar i maj månad inställda.

Russinbacken AB
Adress: Holmgatan 8, 776 72 LÅNGSHYTTAN
Tele: 0225-613 10 Fax: 0225-613 12

www.russinbacken.se