För dig inom socialtjänsten

Russinbacken HVB och Druvbacken HVB ger en trygg utgångspunkt för pojkar/unga män i åldrarna 16-20 år med missbruks- och/eller kriminalitetsproblematik. Med värme och omtanke i lantlig miljö möter vi våra boende med professionell hjälp anpassad efter vars och ens individuella behov.

De inledande stegen tas i Långshyttan

En behandling på Russinbacken inleds i Långshyttan där vi erbjuder 16 platser fördelat på två närliggande fastigheter. Vid placering tas noggrann hänsyn till killarnas livssituation och behov.

Vårt arbete inleds relationellt för att skapa allians, förtroende och motivation för resan mot en sundare och stabilare livsföring. Många av killarna har en historia av självskadebeteende, eskalerande symptom på neuropsykiatriska funktionshinder, kriminalitet, missbruk och dysfunktionella sociala relationer.

Vi arbetar även mentaliserande och försöker att få killarna att se sin egen del i det som sker samt kring hur omvärlden kan uppleva och drabbas av deras beteende.

Killarna har ett strukturerat veckoschema och vi arbetar kontinuerligt med att släcka icke önskvärda beteenden genom att förstärka det positiva. Centrala nyckelord i behandlingen är ”gör bra, få bra”.

Förlängd behandling på Druvbacken

När killarna uppnått uppsatta mål från vårdplanen ges möjligheter till förlängd behandling på Druvbacken HVB i Gävle. Här ska killarna omvandla det dom har lärt sig teoretiskt i primären till en vardag med ökat inslag av frihet under eget ansvar.

Killarna påbörjar antingen skolgång eller praktik i syfte att samla på sig erfarenhet inför framtida arbetssökande eller som underlag inför en ansökan om eventuell aktivitetsersättning. Behandlingsinslagen är nu förlagda till kvällstid och det finns ett strukturerat veckoschema där även all form av ADL-träning utförs i syfte att göra killarna så självständiga som möjligt.

Stödboende – vägen ut i samhället

Efter den förlängda behandlingen på Druvbacken HVB erbjuds möjlighet att fortsätta med behandlingens slutfas i någon av våra stödboendelägenheter, som ligger 5 minuters bilväg från HVB-verksamheten.

 

Det blir i detta skede tydligt om killarna har det som krävs för att klara av sin vardag, sin ADL och sin sysselsättning och kombinera detta med deltagande i våra eftervårdsgrupper på HVB-hemmet.

Vår erfarenhet är att killarna tycker att stödboendet är ett tryggt sätt att avsluta sin placering på. De bor ensamma i lägenheterna men har ändå chansen att få kontakt med tidigare kamrater/medklienter ett par gånger i veckan.  Dessutom finns, när andan faller på, alltid möjligheter att ”komma hem och äta middag med Druvbacken-familjen".

Förstärkta familjehem ett alternativ

Behandling och återanpassning på HVB-hem passar inte alla. Vissa killar kan ha en historia av undermåliga nätverk vilket gör en placering tillsammans med andra i samma situation olämplig.

Dessa unga män kan istället motiveras att upphöra med sitt destruktiva beteende genom att bli del av något av våra förstärkta familjehem. Familjehemmet blir en fast punkt i tillvaron som står fast när det blåser som värst och finns kvar som en bonusfamilj i killarnas liv den dagen då placeringen upphör.

Även här görs en noggrann matchning. Familjehemmen får också handledning varje vecka för att förhindra konflikter och sammanbrott. Alkohol- och drogterapeut besöker familjehemmen varje vecka för att ta drogtester, dela ut uppgifter och genomföra enskilda samtal med killarna.

Behandlingsformer

Vi arbetar och utgår ifrån 12-stegsmodellen men använder oss även av KBT-inslag, MI, relationellt, mentaliserande samt av familj- och nätverksarbete.

Vi upprättar genomförandeplaner för att på så sätt arbeta efter uppdragsgivarnas vårdplaner. Killarnas kontaktpersoner har regelbunden kontakt med anhöriga och vi erbjuder varje kvartal kostnadsfria anhörigutbildningar.