2019, ny föreståndare och massa bebisar!

Vad tar vi med oss ifrån 2019? Det har hänt massor, roligt, tråkigt och förändringar. En sak är att vi insett att vi inte är outtröttliga maskiner som orkar köra på dag efter dag, år efter år. Men det fina är att vi insåg det innan det var för sent.

För egen del började jag känna att det körde ihop sig på flera plan, med alldeles för många arbetsuppgifter. Skrev ner alla ”sysslor” på ett A4 och insåg att det var snudd på tre heltidstjänster, personal, företaget och såklart även föreståndarbiten. Svart på vitt blev det tydligt att en förändring måste till för att kunna arbeta hållbart och proaktivt. Så från och med december har vi rekryterat Andreas Johansson som föreståndare. Han är utbildad socionom och kommer närmast från Avesta kommun, där han arbetat som fältassistent och tidigare socialsekreterare i annan kommun. Jag kommer finnas kvar som bollplank, men ha mer tid till personal och utveckling av Russinbacken AB. Efter 10 år i föreståndarrollen ska det bli skönt med avlastning och inte minst, någon som kommer in med nya, friska ögon i verksamheten.

Under 2019 har vi tagit tagit tag i ett aktivt styrelsearbete samt styrt upp arbetet i ledningsgruppen med kontinuerliga möten (2ggr/månad) och där återfinns även representant från personalgruppen. Ett konstruktivt arbete i dessa båda forum har snabbt burit frukt och nu ska vi hålla i det här för Russinbackens fortsatta utveckling.

En annan förändring är att Patrice Boström kommer lämna det dagliga arbetet i Långshyttan vid årsskiftet och fokusera helt på våra verksamheter i Gävle samt familjehemmen. En förändring som vi tror kommer bli riktigt bra. I Gävle har vi dels den förlängda behandlingen Druvbacken och två lägenheter som stödboende. Just nu ligger en ansökan inne hos IVO om tillstånd för ytterligare två lägenheter.

Beträffande övriga personalstyrkan så har vi rekryterat en hel del under året och har fått flera nya kollegor. Vi har inga vakanta tjänster och det känns roligt och spännande att få fortsätta utvecklingen med en stabil och kompetent personalgrupp. Vi har under hösten 2019 fått vår första Russinbacken-bebis! Eller i alla fall första gången sedan vi startade 2008 som en kvinnlig anställd fått barn och varit föräldraledig. Grattis Sara! Jag vet inte vad det är i Långshyttevattnet, men i vår kommer det en bebis till! Kul! Kommande föräldravikariat har vi redan löst, så vi är helt klart i fas. När vi ändå är inne på bebisar så fick vår vaktmästare Pontus och hans fru Amanda sin andra son nu i helgen. Ingen fara för återväxten i Långshyttan tack vare Russinbackens personal 😊

Utöver det har vi senaste månaderna haft extra resurser inne 2-3 dagar i veckan, för att avlasta behandlande personal och frigöra tid åt dem bl.a. till administration och enskilda samtal. Det har varit uppskattat av alla och något vi ämnar fortsätta med när behov eller klientantal gör att resursen fyller en funktion.

Vad gäller behandlingen så har vi gjort om en hel del. Vår behandlingsansvarige, Billy Ljungberg, har lagt ned mycket tid på att förenkla, förtydliga och styra upp materialet vi ska arbeta med. Nu är det helt manualstyrt och ingen behandlare behöver uppfinna hjulet inför varje föreläsning eller behandlingsgrupp. En kvalitetshöjning som både personal och klienter är väldigt glada över enligt de hundratals utvärderingar som Billy fått in under året.

Klientmässigt har vi legat på en hög beläggning under hela året, troligtvis rekordnivå sett till att vi sedan september 2017 haft tre enheter. Perioden januari-november var i genomsnitt 15 av 16 primärplatser belagda. På Druvbacken har det varit fullt väldigt länge och med, vad jag tror, enbart lyckade placeringar och planerade avslut. Det är fantastiskt roligt och personalen förtjänar en eloge för sina insatser! Såhär dags på året är det dock ganska ”glest” i primärbehandlingen, så är det varje år. Kanske för att den kommunala budgeten har sinat och inga nya slantar har kommit in än? Enligt min erfarenhet brukar läget dock ändras igen i mitten av december, oklart om det beror på att man börjar nalla på nästa års pengar eller om benägenheten att placera ökar precis innan den långa julledigheten (riskanalys?).

Hur som helst. Det har varit ett bra år! Inte helt utan motgångar dock. Ibland händer det att gruppen insjuknar och vi inte kommer framåt med deras tillfrisknande. En situation som blir ansträngande ur arbetsmiljösynpunkt och självfallet även för de är här för att få vår hjälp. Det blir då som en nedåtgående spiral som inte går att bryta och då behövs handfasta lösningar för att åter vända båten på rätt köl. Under hösten var det en sådan period, när vi behövde skriva ut en stor andel klienter för att kunna arbeta med de klienter som ville ha en förändring.

Vi vet att vi aldrig ger upp lättvindigt på våra klienter, utan vi försöker alltid motivera och vara flexibla utifrån individens förutsättningar och behov. Den alldeles färska kvalitetsrapporten från SSIL visar att vi gör mycket bra på Russinbacken! Medelbetyget nu ligger på 8.4 av 10. Jag tror att vi en gång tidigare tangerat den siffran. SSIL har arbetat med kvalitetsenkäter/intervjuer sedan 1999. På uppdrag av oss intervjuar SSIL ansvariga placerare med syfte att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av verksamheter.

Betyget för utslussen var hela 9.0! Starkt jobbat Druvbacken och Patrice, Tony, Tobbe, Amir, Sebbe och Petra!

På fredag är det dags för årets höjdpunkt, Lenas julbord! Då samlas personal och klienter för att äta gott och få julklappar. Sen får vi förhoppningsvis lite julledigt veckan efter och kan samla krafter inför kommande år. 200220 firar jag 10 år på Russinbacken…jag som skulle vara här ett år och inget mer. Haha! Det blir aldrig långtråkigt i vårt jobb! Under nästa år ska vi fortsätta utvecklas och det är både stort och smått som ligger på vår ”att-göra-lista”. Kul och utmanande!

Ett stort tack till vår fantastiska och hängivna personal som gör Russinbacken till det vi är!

Tack till killarna som vågar stå kvar när det ibland är riktigt tungt att jobba med sin förändring. Ni är modiga och underbara! Och tack till alla remittenter vi samarbetat med under året!

God jul och gott nytt år önskar Veronica, Ola och alla vi på Russinbacken, Björkliden och Druvbacken!