HVB-hem

Russinbackens behandlingshem (HVB) ligger i vackra Dalarna cirka två mil norr om Hedemora. Idylliskt inramat med utsikt över sjön Tyllingen erbjuds 16 behandlingsplatser fördelade på två olika hus/enheter. Till Russinbacken välkomnas pojkar/unga män mellan 16 och 20 år med missbruks- och/eller kriminalitetsproblematik. Kopplat till verksamheten finns också Druvbacken HVB i Bomhus i utkanten av Gävle.

Vad är egentligen ett HVB-hem?

Hem för vård eller boende HVB – erbjuder omvårdnad och behandling av människor – ofta unga – med utgångspunkt från Socialtjänstlagens (SoL) 7 kap. 1 § 1.

HVB är en av de stödformer som samhället kan erbjuda människor som på ett eller annat sätt kommit vilse i tillvaron. HVB-hemmet riktar sig oftast till barn, unga vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik.

Vem tar beslutet?

Placering på HVB-hem hanteras av kommunens socialtjänst. Placeringsbeslut fattas utifrån två parallella lagar.

Socialtjänstlagen reglerar ärenden där individen frivilligt accepterar och ställer sig positiv till boendet. LVU – lagen om vård av unga – är däremot en tvingande lag.

Vilka står bakom?

Ett HVB-hem kan vara privatägt, kommunalt eller kooperativt ägt med flera kommuner eller andra intressenter som huvudmän.

Vad innebär det att bo på HVB-hem?

En grundtanke bakom HVB-boendet är att kunna erbjuda en trygg livsmiljö men också daglig omsorg, stöd och behandling.

Den boende ska mötas av kvalificerad personal som lyhört uppfattar behov, bygger tillitsfulla relationer och kan ge hjälp att hantera svåra känslor. Personalen ska också kunna bedöma behov av ytterligare stöd på grund av t.ex missbruk, psykisk ohälsa eller olika former av funktionsnedsättning.

Boende ska också under hela sin vistelse ges information och möjligheter till delaktighet i utformningen av sin behandling.

Russinbacken HVB

Russinbackens behandlingshem (HVB) ligger i Långshyttan cirka två mil norr om Hedemora. Här finns 16 behandlingsplatser fördelade på två olika enheter, Russinbacken och Björkliden. Placeringen på respektive enhet avgörs av den boendens livssituation och individuella behov.

Varje boende har sitt eget rum med utsikt över sjön Tyllingen eller den omgivande skogen. Det finns också  gemensamma utrymmen med gym, biljardbord, TV, pingisbord och andra aktiviteter. Vi har även tillgång till båt och fiskevatten och ger oss ibland ut i naturen tillsammans.

En vistelse på Russinbacken följer ett givet schema där samtal och behandling varvas med hushållssysslor, fritid och aktivitet. En strukturerad vardag är – som vi ser det – en viktig förutsättning för att komma i balans.

Druvbacken HVB

Efter det primära behandlingsarbetet på Russinbackens enheter följer ofta en förlängd behandlingDruvbacken (HVB) i Gävle. Druvbackens verksamhet är inrymt i ett boningshus i lantlig miljö bara några minuters resväg från centrala Gävle.

På Druvbacken omvandlas kunskap och behandlingsresultat från Russinbacken till en vardag med ökat inslag av frihet under eget ansvar. Parallellt med fortsatt behandling ges även möjligheter till praktik/arbetsträning eller skola. En viktig del av behandligen är också ADL-träning, dvs praktisk träning i grundläggande vardagssysslor.

MÅLGRUPP
Pojkar/unga män med missbruks- och/eller kriminalitetsproblematik

ÅLDER
16 - 20 år

FAKTA
Russinbacken AB har två HVB-hem. Det ena – Russinbacken – ligger i Längshyttan och har 16 behandlingsplatser. Ett andra HVB-boende – Druvbacken – finns i Bomhus i utkanten av Gävle.