Stödboende

Stödboende i utslussningslägenhet är ibland en avslutande fas av vår behandling. Stödboendet ger möjligheter att i rätt takt vänja sig vid ett eget boende för att så småningom kunna klara att steget vidare. I Gävle finns fyra utslussningslägenheter med tillstånd för stödboende.

Efter den förlängda behandlingen på Druvbacken HVB ges våra killar ibland möjligheter att fortsätta vägen ut i samhället via någon av våra stödboendelägenheter. Vi har fyra utslussningslägenheter, alla på bekvämt avstånd från vårt HVB.

Stödboendet ger tydliga besked om killarna har det som krävs för att på egen hand kunna ta sig vidare. Självständigt boende ger dem med automatik den dagliga ADL-träningen men också möjligheten att testa hur de klarar en vardag med eventuella inslag av skola eller praktik.

Stödboendet innebär självständigt boende men samtidigt möjligheten att vid behov komma i kontakt med stödperson dygnet runt. Boendet kopplas också till våra eftervårdsgrupper på HVB-hemmet.

Vår erfarenhet är att killarna tycker att stödboendet ger en trygg avslutning på sin placering hos oss. De bor ensamma i sina lägenheter men har ändå möjligheter till umgänge med sina kompisar från HVB-hemmet. De är också när som helst välkomna att ”komma hem och äta middag" med Druvbacken-familjen.

MÅLGRUPP
Stödboende ger möjligheter till eget boende för unga killar som befinner sig i en avslutande fas av sin behandling.

ÅLDER
16 - 20 år

ANTAL PLATSER
4 lägenheter

FAKTA
Lägenheterna ligger i de centrala delarna av Gävle.

Patrice Boström

patrice@russinbacken.se
Tel: 072 - 750 92 62