Välkommen till Russinbacken
Russinbackens behandlingshem (HVB) ligger två mil från Hedemora i det vackra Dalarna.  Vi har 16 behandlingsplatser fördelade på två olika hus och tar emot pojkar/unga män mellan 16-21 år med missbruks- och/eller kriminalitetsproblematik.  Vi har ramavtal med hundratalet kommuner från norr till söder och även Kriminalvården. På Russinbacken har vi under kontorstid en liten hund vid namn Daisy.

I Gävle har vi även Druvbacken HVB med 6 platser för klienter som avslutat primärbehandling och behöver förlängd behandling i kombination med sysselsättning (skola/praktik). I Gävle finns också ett par utslusslägenheter och tillstånd för stödboende. Russinbacken har även tillstånd att föreslå familjehem för målgruppen.

Senaste nytt

2019, ny föreståndare och massa bebisar…
Anhörigdagar…
Familjehem…
Klagomål direkt på hemsidan…
Läs mer under Nyheter.