För dig som anhörig

Är du orolig för din son, bror eller annan anhörig och söker stöd för att nå ett stabilare liv? Till Russinbacken välkomnas pojkar/unga män med en bakgrund som tagit sig uttryck i missbruk och kriminalitet. Med värme och omtanke i familjär miljö möter vi upp med stöd och behandling anpassad efter individuella behov.

Vem bor här hos oss?

Hos oss på Russinbacken lever pojkar/unga män i åldrarna 16-20 år som hamnat i en livssituation kantad av missbruk och kriminalitet. Med engagemang, erfarenhet och professionella behandlingsmetoder försöker vi hjälpa dessa killar till ett stabilare liv.

För många av våra boende bottnar problemen i en negativ självkänsla. Arbetet att stärka självbilden är därför centralt. Välbeprövade, inarbetade terapeutiska metoder, med tydliga mål och delmål, vävs samman med andra mål i en behandling som formats av oss, den boende, socialtjänsten, olika kontaktpersoner samt av dig som anhörig.

Professionell behandling

En vistelse på Russinbacken föregås alltid av noggranna kartläggningar. Att tidigt lära känna våra boende och deras bakgrund är en förutsättning för att kunna lägga meningsfulla planer och nå våra gemensamma mål.

Missbruksproblematik behandlas med utgångspunkt från tolvstegsprogrammet som bygger på att i självhjälpsgrupper, med kompetent ledning, bearbeta sitt beroende.

Lugn och lantlig miljö

Enheterna Russinbacken och Björkliden ligger i lugn och lantlig miljö i Långshyttan utanför Hedemora. Druvbacken och Druvbackens stödboendelägenheter ligger i Bomhus i utkanten av Gävle.

Praktiskt att känna till

Under en tid kommer Russinbacken och/eller Druvbacken att vara sin sons hem.

Praktiskt tillhandahåller vi det mesta av det som våra besökare behöver. Rummen är gemytligt inredda, detsamma gäller gemensamma ytor och sällskapsutrymmen som också har den utrustning som krävs. Hygienartiklar, sängkläder och handdukar finns här hos oss.

Den boende har själv med sig kläder och personliga saker och ansvarar för dessa själv. Detsamma gäller mobiltelefon och bärbar dator. Resor och aktiviteter ingår i behandlingsplanen. Att ha med sig säsongskläder är därför en fördel.

Vid intresse erbjuder vi gratis kvartalsvis anhörigutbildningar kring beroende och medberoende. Utbildningen utförs som regel över en helg.

Har du frågor och vill veta mer?

Inför din sons vistelse här hos oss kommer vi att skicka ett välkomstbrev med den viktigaste informationen. Du kan också läsa mer om Russinbacken här på hemsidan.

Självklart är du även välkommen att höra av dig om du har frågor.

Tel: Föreståndare Patrice Boström, 0707-50 92 62

Vi har också en egen Facebooksida där vi löpande delar med oss av nyheter och aktuella händelser.