Om Russinbacken

Russinbackens behandlingshem grundades 2007 och är sedan november 2021 en del av välkända Villbergagruppen. Våra enheter är tillståndpliktade som HVB och riktar sig mot målgruppen pojkar/unga vuxna killar mellan 16–20 år med missbruk- och/eller kriminalitetsproblematik. Enheterna Russinbacken och Björkliden ligger i Långshyttan i Dalarna medan Druvbacken och Druvbackens stödboendelägenheter är lokaliserad till Gävle.

Resan mot ett drogfritt och icke kriminellt liv

Till Russinbacken välkomnas unga män i åldrarna 16-20 år som genom sin bakgrund hamnat i en livssituation kantad av missbruk och/eller kriminalitet. Vi erbjuder behandling i flera steg där den boende successivt förstärker sin självbild och närmar sig en stabilare tillvaro.

Russinbacken är den primära enheten där alla våra boende inleder sin livsstilsförändring. Killarna slussas därefter vidare till enheterna Björkliden, Druvbacken, Druvbackens stödboende eller till något av våra förstärkta familjehem.

Russinbacken första steget

Russinbacken HVB är startpunkten för resan mot ett drogfritt liv utan kriminalitet.

Här arbetar våra behandlare aktivt med de boendes beteenden utifrån grundfilosofin "gör bra, få bra". En bärande tanke bakom hela vår behandling är att vända killarnas negativa beteenden genom att göra dem uppmärksamma på de egna valmöjligheterna.

Vår upplevelse är att de flesta av de som kommer till oss har en negativ bild av sig själva vad gäller den egna förmågan att uppfylla samhällets förväntningar. Valet blir då istället ofta en destruktiv väg i ett beteende som sitter djupt rotat.

På Russinbacken introduceras våra boende till 12-stegs modellen. De får lättare stegarbetsuppgifter parallellt med aktiviteter som gör det lättare för behandlande personal att skapa allians med killarna. Varje boende får också en egen kontaktperson vilket underlättar fördjupade samtal och motiverar killarna att arbeta för, och framförallt bibehålla, en varaktig livsstilsförändring.

Utslussning i flera steg

När killarna har uppnått de mål de själva, uppdragsgivarna och behandlande personal satt upp, slussas de vidare till någon av våra andra enheter. En noggrann matchning görs för att finna killens motivator till ett liv utan droger och kriminalitet.

I påföljande steg intensifieras behandlingen och killarna förväntas delta i behandling utifrån ett rullande schema med teman som t.ex familjen, relationer, sorg, gemenskap, missbruk och kriminalitet.

Killarna får även arbeta på att självständigt kunna sköta sin hygien, laga mat, planera sin ekonomi, tvätta kläder och städa – sysslor i vardagen som kan tyckas självklara för många, men där vi ett tydligt behov av praktisk ADL-träning.

Bred kompetens

Personalgruppen är välutbildad och vi har en noggrant avvägd mix av bland annat socionomer, steg 1- terapeuter, alkohol- och drogterapeuter, gestaltterapeuter, behandlingsassistenter, undersköterskor och vaktmästare.

Vi har medarbetare med licens att genomföra KRIM-program (Kriminalitet som livsstil), BBIC, KBT och MI-baserade samtal. Personalen har också kontinuerlig handledning av legitimerad psykoterapeut för att kunna hantera situationer som uppstår i vardagen men också för att bredda det egna perspektivet kring hur utmaningar kan lösas. 

Vi samverkar även med mottagningen Bergmästaren och Skandinavisk Sjukvårdskompetens för medicinsk expertis och neuropsykiatriska utredningar för uppdragsgivare med sådana önskemål.

Egen husmor

Samtliga enheter inom Russinbacken har en egen husmor som lagar mat från grunden, detta för att lära killarna att äta – och framför allt laga – mat med ett näringsinnehåll som ger dem energin de behöver.

Våra husmödrar är också de som alltid står till förfogande med ett lyssnande öra när livet känns tungt och som skämmer bort oss alla med delikat mat och fika på vardaglig basis.

 

Näringsriktig mat

Russinbackens enheter har en egen husmor som lagar mat från grunden med ett näringsinnehåll som ger våra killar  energin de behöver.

Lugn och ro i lantlig miljö

Enheterna Russinbacken och Björkliden ligger i lugn och lantlig miljö i Långshyttan strax utanför Hedemora.

Aktiv fritid

I gemensamma utrymmen erbjuds gym, biljard, TV, pingis och andra aktiviteter. Vi har också tillgång till båt och fiskevatten och ger oss ibland ut i naturen tillsammans.