Familjehem

 Ett familjehem tar emot barn och unga vuxna med stora behov i sin egen hemmiljö. I det förstärkta familjehemmet finns tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga samt stöd och resurser för att minst en av familjeföräldrarna ska kunna vara hemma på heltid. Russinbacken har tillstånd att föreslå och förmedla familjehem för ungdomar som har svårt att anpassa sig till HVB-miljön.

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem tar emot barn och ungdomar som av olika anledningar behöver bo någon annanstans än i sitt egna hem. Anledningen till placeringen kan vara att barnens biologiska föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk.

Vissa barn bor i familjehemmet under hela sin uppväxt, andra under en begränsad tid.

Vem ansvarar?

Ansvaret för att rekrytera och utreda frågor kring familjehem vilar på kommunerna socialtjänst. Det är också kommunerna som säkerställer att familjehemmet kan erbjuda en omsorg av hög kvalitet.

I det förstärka familjehemmet blir kravbilden en annan. För att bli förstärkt familjehem ska föräldrarna ha tidigare erfarenhet av familjehem. De ska också ha arbetat professionellt med vård och behandling av barn och unga. Eftersom uppdraget anses tyngre ges även hemmet tätare handledning och stöd.

En fast punkt i tillvaron

Vissa av våra killar har en historia av undermåliga nätverk vilket gör en placering tillsammans med andra i samma situation olämplig. Dessa unga män kan istället motiveras att välja ny livsväg genom stöd från ett förstärkt familjehem.

Russinbacken har möjligheter och tillstånd att föreslå förstärkta familjehem till våra sökande. Familjehemmen, som geografiskt år lokaliserade till Gävle-regionen, blir killarnas fasta punkt i tillvaron under en kortare eller längre period och finns även kvar som stöd den dag då placeringen upphör.

Varje placering föregås av en noggrann utredning och matchning. Familjehemmen får också löpande handledning för att förhindra konflikter och störningar. Alkohol- och drogterapeut besöker familjehemmen varje vecka för att ta drogtester, dela ut uppgifter och genomföra enskilda samtal.