Kontakt
Kontakt
Russinbackens behandlingshem Tel: 0225-613 10
Holmgatan 8, 776 72 Fax: 0225-613 12
Långshyttan E-post: info@russinbacken.se

Personal
Veronica W. Lundberg Ola Hammarström Patrice Boström
Förest. Russinbacken, Björkliden
statsvetare, vidareutb. i KBT,
socialrätt och ledarskap
Mob: 070-777 82 02
förnamn@russinbacken.se
Biträdande föreståndare
VD
Alkohol- & Drogterapeut
Mob: 0765-59 80 70
förnamn@russinbacken.se
Föreståndare Druvbacken,
Platsansvarig Russinbacken
Socionom.
Mob: 070-750 92 62
förnamn@russinbacken.se
Tobias Jari Tomas
Behandlingsassistent
inriktning 12-steg
förnamn@russinbacken.se
Behandlingsassistent
12-steg, Krim-program
Mob: 076-202 51 41
förnamn@russinbacken.se
Alkohol- och drogterapeut
NADA-akupunktör
Mob: 073-656 66 22
förnamn@russinbacken.se
Rickard Daniel Ewa
Alkohol- & Drogterapeut
ASI, Krimprogram
Mob:076-061 21 24
förnamn@russinbacken.se
Behandlare Russinbacken
Pågående utbildning beh.ass.
Brandman, Skyddsombud
förnamn@russinbacken.se
Behandlare Russinbacken
Beroendeterapeut
Addis, pågående KRIM-prog.
förnamn@russinbacken.se
Sandra Jörgen Katarina
Behandlare Russinbacken
Behandlingspedagog och
pågående utb. KRIM-program
förnamn@russinbacken.se
Behandlare Russinbacken
Alkohol- & drogterapeut, Addis
förnamn@russinbacken.se
Medlevare Druvbacken
Pågående utbildn. beroendeterap.
och KRIM-program
förnamn@russinbacken.se
Billy Tony Jennie
Behandlare Russinbacken
förnamn@russinbacken.se
Behandlare Druvbacken
Pågående utb. beroendeterap.
förnamn@russinbacken.se
Behandlare Druvbacken
Beroendeterapeut
förnamn@russinbacken.se
Lena Torbjörn Pontus
Husmor
Russinbacken Björkliden
förnamn@russinbacken.se
Ekonomiansvarig
Mob:070-641 70 41
lon@russinbacken.se
Vaktmästare
förnamn@russinbacken.se