Kontakt
Kontakt
Russinbackens behandlingshem Tel: 0225-613 10
Holmgatan 8, 770 70 Fax: 0225-613 12
Långshyttan E-post: info@russinbacken.se

Personal
Veronica Wahlsten Lundberg Ola Hammarström Patrice Boström
Förest. Russinbacken, Björkliden
statsvetare, vidareutb. i KBT,
socialrätt och ledarskap
Mob: 070-777 82 02
förnamn@russinbacken.se
Biträdande föreståndare
VD
Alkohol- & Drogterapeut
Mob: 0765-59 80 70
förnamn@russinbacken.se
Föreståndare Druvbacken,
Platsansvarig Russinbacken
Socionom
Mob: 070-750 92 62
förnamn@russinbacken.se
Tobias Jari Tomas
Behandlingsass.
inriktning 12-steg
förnamn@russinbacken.se
Behandlingsassistent
12-steg, Krim-program
Mob: 076-202 51 41
förnamn@russinbacken.se
Alkohol- och drogterapeut
NADA-akupunktör
Mob: 073-656 66 22
förnamn@russinbacken.se
Rickard Daniel Ewa
Alkohol- & Drogterapeut
ASI, Krimprogram
Mob:076-061 21 24
förnamn@russinbacken.se
Behandlare Russinbacken
Pågående utbildning beh.ass.
Brandman
förnamn@russinbacken.se
Behandlare Russinbacken
Beroendeterapeut
Addis
förnamn@russinbacken.se
Sandra Kristina Katarina
Behandlare Russinbacken
Behandlingspedagog
förnamn@russinbacken.se
Druvbacken
Alkohol- & drogterapeut, KRIM
Mob: 072-522 19 14
kicki@russinbacken.se
Medlevare Druvbacken
Pågående utbildn. beroendeterap.
förnamn@russinbacken.se
Johan Tony Daisy
Behandlare Russinbacken
Utb. alkohol-& drogterap.
Mob: 072-843 31 45
förnamn@russinbacken.se
Medlevare Druvbacken
tonyo@russinbacken.se
Vakthund Russinbacken
Lena Torbjörn Pontus
Husmor
Russinbacken Björkliden
förnamn@russinbacken.se
Ekonomiansvarig
Mob:070-641 70 41
lon@russinbacken.se
Vaktmästare
förnamn@russinbacken.se