Faser
Faser

Fas 1

Fas 1 i behandlingen innehåller det primära behandlingsarbetet och sträcker sig över 3-6 månader. Klienten bor på Russinbacken och ingår i den schemalagda behandlingen.

Fas 2

Fas 2 kallas ”översluss” och är en rehabiliteringsfas som innehåller sysselsättningsplanering och nära samarbete med en coach. Den kan sträcka sig över 3-6 månader. Vi sätter upp mål och delmål i behandlingsplanen och ser tillsammans med ungdomen och remittenten till att målen uppfylls.

Fas 3

Fas 3 är också en rehabiliteringsfas och den fas då klienten har ett boende och är i ”utsluss”. Coachen blir kontaktperson och sysselsättningen ska fungera bra. Klienten deltar sedan fas 2 i eftervård och går regelbundet på AA eller NA möten.

Behandling