Faser
Faser

Fas 1

Fas 1 i behandlingen innehåller det primära behandlingsarbetet och sträcker sig över 3-6 månader. Klienten bor på Russinbacken och ingår i den schemalagda behandlingen.

Fas 2

Fas 2 har två inriktningar. En variant är ”förlängd behandling” på vårt andra HVB, Druvbacken, i Gävle. Där kombineras behandling med sysselsättning i form av studier eller praktik. Den andra varianten är att gå över i växelvård efter primärbehandling och alternera mellan några dagar hemma, några dagar på Russinbacken och sedan successivt utöka tiden hemma till den dag klienten bedöms redo att flytta hem på heltid.

Fas 3

Fas 3 erbjuds efter tiden på HVB. Klienten deltar i eftervård,  får stöd av sin kontaktperson och fortsätter att gå regelbundet på möten i självhjälpsgrupper. Motsvarande fas 3  erbjuds ofta även av hemkommunen i form av öppenvårdsinsatser.

Behandling